Om SKB Bedriftshelsetjeneste AS

Senter for Kompetanse i helse, miljø og sikkerhet, Bergen, SKB Bedriftshelsetjeneste AS har som formål å bistå virksomheter med å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid bygget på arbeidsmiljø-loven og forskrifter fra Arbeidstilsynet.

I SKB Bedriftshelsetjeneste AS har vi forstått at vi ikke bare er i helse-, miljø- og sikkerhetsbransjen men også i servicebransjen. Vi tror ikke at virksomhetene ønsker daglige samtaler med sin helse-, miljø- og sikkerhetskoordinator. Men vi tror at vi gjennom en direkte, ærlig og troverdig dialog kan vinne tillit til mer enn vår kunnskap om gjeldende regelverk og forskrifter. 

SKB Bedriftshelsetjeneste AS er faglig uavhengig, det vil si at vårt bedriftshelsepersonell ha en faglig uavhengighet under utøvelsen av sine oppgaver. Dette gjør det mulig for dem å foreta vurderinger og gi råd om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet i bedriften i samsvar med sine kunnskaper og sin samvittighet.

SKB Bedriftshelsetjeneste AS ønsker derfor adgang til arbeidsplassen, mulighet for å ta prøver og vurdere arbeidsmiljøet, gjennomføre jobbanalyser og delta i undersøkelser etter ulykker i samarbeid med bedriften, samt mulighet til å søke råd hos vedkommende myndighet om gjennomføring av standarder for sikkerhet og helse i Deres bedrift.

Følgende fagområder og spesifikasjoner omfattes av våre tjenester:

Arbeidsmedisin, Helsekontroller, Psykososialt arbeid, Arbeidsmiljø, Ergonomi ,Human Factors, Innovasjon,Yrkeshygiene, Inkluderende Arbeidsliv, Rus, HMS systemet, Kurs- og opplæringstilbud.

Kontakt:
Tlf: 92088966
E-mail: skb@skb-bht.no