SKB Bedriftshelsetjeneste AS

Arbeidsmedisin:

Dr.Roger Borge, bedriftslege


Arbeids- og organisasjonspsykologi

Gerd Demmink, daglig leder


Ergonomi

Dr.Jan Hendrik Demmink, ergonom, bedriftsfysioterapeut

Tore Lervik, bedriftsergoterapeut

 

Yrkeshygiene

Ragnar Flo, yrkeshygieniker

Per Ole Mathisen, verneingeniør,yrkeshygieniker


Risiko vurdering

Lobke van Mierlo, risc management