SKB Bedriftshelsetjeneste AS

Kurs og opplæring:

Kursene våre er etter krav fra myndighetene. Kursene holdes på ettermiddagen fra kl. 16.30.  Etter avtale kan kursene også gjennomføres bedriftsinternt.. Kurs til ansatte i bedriften har som formål å forebygge skade på helse pga forhold i arbeidsmiljøet (ergonomi, kjemisk arbeidsmiljø, førstehjelp, risikoansvar mm.).

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID FOR ARBEIDSGIVER OG LEDERE:

Ifølge arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgivere og ledere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (AML § 3-5). Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres.
Innhold: Grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid Arbeidsmiljøloven med forskrifter. 2 ettermiddager/ kveld kl. 16.30 – 20.30
Ifølge arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgivere at de som er valgt til verneombud og ansvarlige for arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet i bedriften å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (AML § 3-5). Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres.
For: Arbeidsgivere og ledere

GRUNNOPPLÆRING I ARBEIDSMILJØ

Ifølge arbeidsmiljøloven plikter arbeidsgivere at de som er valgt til verneombud og ansvarlige for arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet i bedriften å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (AML § 3-5). Opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres.
Innhold: Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter, ansvar og rettigheter. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid/ ivaretakelse av HMS-arbeidet. Ulike roller, oppgaver og ansvar innen arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet (HMS). Verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste. Fysisk / kjemiske, ergonomiske, organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer. Inkluderende arbeidsliv – tiltak og tilrettelegging . Våre kursledere har lang erfaring innenfor HMS-arbeid og kursledelse. Kurset vil bli tilrettelagt for flere bransjer.
For: AMU-medlemmer, verneombud og ledere.

FØRSTEHJELP

Førstehjelpskurs rettes mot forholdene på arbeidsplassen. Tilpasses bransje, varighet - 5 timer.
Innhold: Livreddende første hjelp, skadestedsarbeid, sirkulasjonssvikt / hjerte lunge redning, bevisstløshet, brann og el-skader / etseskader / kjemiske skader, blødninger/ sårbehandling/ infeksjoner, fallskader.
For: Alle

BYGGHERREFORSKRIFT

Innhold: Byggherreforskriften fastsetter pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.
For: Byggherre, arbeidsgivere, ledere og de som måtte ha behov for opplæring på området.

AKAN - ARBEIDSPLASSEN OG RUSMISBRUK

Innhold: AKAN  HMS og rus.    Hvordan gjenkjennes problemet? Hvordan forholde seg til problemet. Om tiltak og oppfølging. En ettermiddag / kveld .
For: Arbeidsgivere, ledere og de som måtte ha behov for opplæring på området.

RISIKO

Innhold: Vurdere Risiko. Metode og Dokumentasjon.Handlingsplan og tiltak  En(1) ettermiddag-er/ kveld kl. 16.30 – 20.30
For: HMS ansvarlige

KJEMIKALIEKURS 

Innhold: Innføring i kjemisk arbeidsmiljøforhold.  Sikkerhetsdatablad Stoffkartotek. Verneutstyr. To ettermiddager/ kveld kl. 16.30 – 20.30
For: Kjemi ansvarlige

VERNEOMBUDSAMLING

Innhold: Oppdatering En ettermiddag/ kveld kl. 18.30 – 20.30
For: Verneombuder