SKB Bedriftshelsetjeneste AS

Arbeidsmiljø:

Pådriver innen arbeidsmiljøutfordringer / -tiltak.
Formidling av arbeidsmiljøforskning og bransjekunnskap.
Arbeidsmiljøundersøkelse, spørreskjema, trivselsmålinger.
Identifisere områder det er særlig viktig å arbeide med og å prioritere.
Rådgivning og deltakelse i AMU (Arbeids- og Miljøutvalg).

Yrkeshygiene:

Målinger og rådgivning i forhold til:

Inneklima (CO2, temperatur, luftfuktighet, partikler)
Støy
Lys
Rådgivning i forhold til innkjøp.
Delaktighet i byggesaker
Mikrobiologisk og kjemiske forhold.
Stoffkartotek
Risikovurderinger, analyser, kartlegging av arbeidsmiljøet.
HMS, internkontroll og vernerunder.
Råd om verneinnrettninger og -utstyr.
Ulykkeforebygnngende arbeid.
Undervisning - kurs.

HMS systemet:

Bistand innen etablering, videreutvikling og lokal tilpassing av HMS-systemet.
HMS-revisjon.
Undervisning og opplæring inne HMS.
Bistå i medarbeiderundersøkelser etter behov.
Bistå med vurdering og oppfølgning av IK- HMS-data som: sykefravær, yrkessykdom, yrkesskader, attføring og uførhet.
Delta i prosjekter etter nærmere avtale.

Forepørsel / Bestilling: